Ochrana soukromí

Instalací kamerových systémů se zabývá Úřad Ochrany Osobních Údajů (UOOU)

Provozování  kamerového  systému  je  považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní  fyzickou  osobu  (tedy:  informace  z  obrazových  či  zvukových  nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby).

Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné:

a)  v  rámci  plnění  úkolů  uložených  zákonem

b) na základě řádného souhlasu subjektů

c)  i  bez  souhlasu  subjektu  údajů  s  využitím ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

Povinnosti  správce  při  provozování  kamerového  systému  vybaveného  záznamovým zařízením:

a) Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí.

b) Specifikace sledovaného účelu.

c) Je  třeba  stanovit lhůtu  pro  uchovávání záznamů.

d) Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na  nichž  jsou  uloženy záznamy.

e) Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován.

f) Je  třeba garantovat další práva subjektu údajů, zejména právo na přístup ke zpracovávaným datům a právo na námitku proti jejich zpracování, viz § 1 zákona č. 101/2000 Sb.

g) Zpracování osobních údajů je třeba registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Více zde: https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2623&p1=2623

IČ: 87517191

A. Petržely 481
696 42, Vracov

Kontakt

Tel.: 773 275 870

info@rest-it.cz